Gæld hjælp & rådgivning – Sådan Be gældfri i 5 år!

Hvis du har mere end £15000 gæld du kan kvalificere sig til en IVA og være klart af gæld i netop 60 måneder.
IVA – ofte stillede spørgsmål
Almindelige spørgsmål om IVA’S (individuel frivillig ordnings)
En IVA er en juridisk bindende ordning under tilsyn af en licenseret insolvensadministrator, hvor formålet er at give en individuel, eneste erhvervsdrivende eller Partner (“skyldneren”) at nå frem til et kompromis med sine kreditorer og undgå følgerne af konkurs. Kompromiset skal tilbyde en større godtgørelse til kreditors gæld end kunne ellers forventet var skyldner at blive erklæret konkurs. Dette er ofte lettere af skyldneren gør bidrag til arrangementet fra hans indkomst over en bestemt periode eller en tredje part bidrag eller anden kilde, der ikke normalt ville være tilgængelig til en kurator
Hvem kan drage fordel af en IVA
En IVA er tilgængelige for alle personer, enkeltmandsvirksomheder og partnere, som oplever kreditor pres og det bruges især af dem, der ejer deres egen ejendom og ønsker at undgå muligheden for at miste det i tilfælde af, at de blev erklæret konkurs.
Det er også ofte brugt af enkeltmandsvirksomheder og partnere, der har lidt problemer med deres virksomhed, men ønsker at sikre sin overlevelse, som de tror det vil være rentabel i fremtiden som giver dem mulighed at foretage en større godtgørelse til kreditorer end det kunne ellers være forventet blev de erklæret konkurs og virksomheden derfor ophører med deres aktiviteter.
Procedure i korte
I teorien det er hensigten, at skyldneren udarbejder forslag til præsentation til kreditorerne før instruere en kandidat, (der skal være en licenseret kuratoren), at gennemgå dem inden indsendelse til retten og derefter til kreditorerne.
I praksis indstillede udarbejder forslag efter de oplysninger, som skyldneren og sender disse til retten med hans kommentarer om berettigelsen af forslag med henblik på at opnå en foreløbig kendelse.
En foreløbig kendelse er ordre fra Domstolen udelukker kreditorer fra at træffe nogen foranstaltninger mod skyldneren samtidig med et møde af kreditorer er kaldet og holdt til at beslutte, om forslagene, der er acceptabel for dem eller ej.
Efter udstedelsen af den foreløbige orden kandidaten vil cirkulere til kreditorerne følgende oplysninger:-
 The kandidatens kommentarer på skyldnerens forslag
 Forslag
 Meddelelse om dato og sted for mødet mellem kreditorerne til at stemme om forslagene
 En erklæring af anliggender effektivt er en liste over aktiver og passiver skyldnerens
 En tidsplan rådgive kreditorer af det nødvendige flertal skal godkende IVA
 En fuldstændig liste over kreditorer
 En guide til gebyrerne opkrævet af supervisoren efter godkendelse af IVA
En form for proxy til at stemme med henblik
Kreditorerne møde afholdes tidligst følgende 14 dage varsel efter ovenstående er blevet rundsendt til kreditorer. Formålet med mødet mellem kreditorerne er accepterer eller afviser skyldnerens forslag med eller uden ændringer, som kan rekvireres ved kreditorerne på mødet. Accept af forslagene kræver 75% af værdien af de kreditorer, der stemmer enten personligt eller ved fuldmagt på mødet.
Bemærk venligst, at 75% kun vedrører dem, der faktisk stemmer og forudsat, at kreditorerne modtager meddelelse om forslagene, alle vil være bundet af vilkårene i aftalen om de stemmer eller ej.
Efter godkendelse af IVA udpeges en vejleder (normalt indstillede) at sikre, at forslagene er overholdt og til at distribuere dividende til kreditorerne.
Forudsat at skyldneren opfylder vilkårene, efter afslutningen af IVA han vil være fuldt udskrevet fra alle passiver, som medtages i den.
Nøglekomponenter til en vellykket IVA
 The IVA skal tilbyde en højere forrentning for kreditorer end kunne ellers forventet var skyldner at blive erklæret konkurs.
 En ærlig erklæring af dine aktiver og/eller forventede fremtidige indtjening bør gøres. Materiale eller falske erklæringer er tilbøjelige til at resultere i den efterfølgende svigt af IVA.
Fordelene ved en IVA
Individuelle, enkeltmandsvirksomhed eller Partner
 Muliggør en enkeltmandsvirksomhed eller Partner til fortsat at handle og generere indkomst mod tilbagebetaling til kreditorerne, som ellers skulle have et opkald på enkeltperson personlige formue.
 Ingen begrænsninger hvad angår personlige kredit selv om i praksis kan vise sig vanskeligt at opnå.
 Forslag er udarbejdet af skyldneren og er helt fleksibel til at rumme personlige omstændigheder. Et eksempel på dette kan være at udelukke skyldnerens ejendom fra IVA forudsat at skyldneren kan tilstrækkeligt tilfredsstille kreditorer, at resultatet ville være bedre for dem ved at acceptere denne end ellers kunne forventes, hvis et konkursdekret blev foretaget.
 The debitor ikke lide restriktioner ved konkurs, som ikke er i stand til at fungere som en direktør for et aktieselskab etc.
Kreditorer
 Udgifter til administration af en IVA er betydeligt lavere end i konkurs, giver et højere afkast til kreditorer.
 Ivas fungere som en konkurs procedure og kreditorerne kan som følge heraf, stadig kræve skat og moms relief som en dårlig gæld.
Ulemper ved en IVA
 Hvor bidrag fra indkomst foretages, ivas forventes generelt at være for en længere periode end i konkurs, dvs 5 år i stedet for 3 år. Den 5-årige periode er ofte påkrævet af kreditorer som et godt køb for at lade skyldnerens at undgå følgerne af konkurs.
 Hvis debitor ikke overholder betingelserne i arrangementet sit hjem og aktiver kan stadig være i fare, hvis de ikke er specifikt udelukket fra forslagene.
 Hvis IVA mislykkes som følge af skyldneren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til det, det sandsynligt, at skyldneren vil blive gjort fallit på dette tidspunkt.
 Der bliver ingen mulighed for en kurator til at undersøge aktionerne af skyldneren eller muligheden for skjult aktiver.
For flere oplysninger så besøg:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.